10/10/22

🧵 Formació i Treball ha recollit 6.122 quilos de roba usada a Ulldecona durant el primer semestre del 2022 a través dels 3 contenidors del municipi per garantir la sostenibilitat mediambiental. Així mateix, a Catalunya, ha gestionat 21.313.000 kg de roba i complements a les seves plantes durant el 2021.

👕 De nou aquestes xifres en positiu indiquen que cada vegada en major mesura la ciutadania té com a referent els contenidors de la Fundació, vinculats als projectes Moda re- de Cáritas i Roba Amiga, per realitzar donacions de roba i complements en bon estat que ja no utilitzen.

👚 A Catalunya, es canalitza mitjançant més de 1.203 contenidors ubicats a més de 235 municipis. I a grans trets, el 55% del tèxtil recollit es prepara per a la reutilització a Espanya i d’altres països; el 40% es prepara per al reciclatge en noves fibres i fils; i un 5% per a cogeneració elèctrica i calorífica.

També us pot iteressar

Comments are closed.