09/09/2022

L’Ajuntament d’Ulldecona ha aconseguit 1.991.993 euros dels fons europeus Next Generation per restaurar edificis del nucli antic. Els ajuts aniran destinats principalment a actuacions de millora de l’eficiència energètica i cobriran entre un 40 i 80% de la inversió -fins un màxim de 21.400 euros- o tota la despesa en el cas de famílies vulnerables. Per justificar el projecte, el consistori va delimitar l’espai del nucli antic on va comptabilitzar 1.679 immobles, que són els que podran accedir als ajuts. D’aquests, 1.301 –més d’un 77%- van ser construïts abans de l’any 1980 i unes 260 cases es troben en estat deficient o ruïnós. El programa preveu també actuacions en l’àmbit públic com actuacions urbanístiques i de millora de l’entorn.

L’estalvi energètic obtingut amb l’actuació serà el principal criteri per fixar la quantitat de l’ajut, segons ha explicat l’alcaldessa, Núria Ventura. La idea és aconseguir una reducció significativa de reducció del consum d’energies primàries i no renovables als immobles per sobre del 30%. El nucli urbà compta actualment amb prop de 3.000 edificis i la convocatòria possibilitarà que més de la meitat, 1.679, siguin candidats potencials.

Concretament, les actuacions que acreditin una disminució de la despesa energètica sigui igual o superior al 45%, subvencionant un 40% de l’import amb un màxim de 8.100 euros per habitatge. En el cas que l’estalvi sigui igual o superior al 45%, s’ajudarà amb un 65% de l’import i un màxim de 14.500 euros. Finalment, quan superi el 60% la subvenció serà del 80% amb 21.400 euros per habitatge com a topall. Les famílies en situació vulnerable podran rebre el 100% de l’import. “Això ens assegura que arribarà a tota la població”, ha apuntat Ventura.

El govern municipal entén que la concessió d’aquests recursos no només ajudarà a millorar aquest estalvi energètic sinó que ha d’anar més enllà, afavorint la rehabilitació de moltes cases en mal estat o situació de ruïna. Molts d’aquests últims són immobles unifamiliars, segons Ventura.

“Tots els temes d’aïllament, estanqueïtat de la coberta, que és el primer que detectes a una casa en estat deficient o ruïnós. Això és bàsic per garantir l’habitabilitat de l’edifici. El tema de l’aïllament, l’accessibilitat, instal·lar ascensors. No només parlem de l’adequació d’aquests edificis sinó de la modernització i garantir unes bones condicions de vida en habitatges molt vells i en estat molt deficient”, ha precisat.

Si bé més d’un 80% dels recursos es destinaran a subvencionar actuacions en propietats privades, la resta preveu també mesures en l’àmbit públic. Així, el consistori preveu actuar urbanísticament en la millora de l’entorn dels carrers Sant Antoni, Ramon Llull i Pilar. També vol crear una finestreta única per gestionar i desenvolupar les actuacions.

L’ajuntament es reserva el dret d’actuar com a agent rehabilitador, amb funcions de seguiment i gestió dels ajuts, sobretot en casos de vulnerabilitat i interès públic. Addicionalment, obrirà una convocatòria d’ajuts i subvencions per a comunitats de veïns i propietaris, que complementarà financerament amb la seva aportació al programa.

També us pot interessar

Comments are closed.